Kontaktai

Viešoji įstaiga "Bendruomenių kaitos centras"
Įmonės kodas 125609177
Adresas: A. Jakšto g. 9, 01105 Vilnius
Adresas susirašinėti: NVO Avilys, Gedimino pr. 21, 4 aukštas, Vilnius
Sąskaita: LT67 7044 0600 0677 3372

Direktorė
Loreta Zakarevičienė
E-paštas: bkc@bkcentras.lt 
Mob. Tel: 8-699-65255

Steigėja ir ekspertė
Dr. Jolanta Blažaitė
E-paštas: jolanta@bkcentras.lt

Apskaitą tvarko
UAB "Apskaitos biuras"

registruotis internetu

:form_register_body